İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması…

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Güvenliği Zorunlu Eğitimleri bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.

Değişen İş Sağlığı ve Güvenliği  yasal şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir kanun, yeni bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  iş sağlığı ve güvenliği, işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen yasal ihtiyaç ve beklentilerini sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartlar için personelini eğitmelidir.

ISQ, İntersistem İş Güvenliği Hizmetleri  6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 17. Maddesi gereği işletmelerin vermesi gereken zorunlu eğitimleri Eğitim Uzmanları ile müşterilerine sunmaktadır.

Aynı kanunun ilgili eğitim yönetmeliğinin EK 1 inde gerekli kıldığı zorunlu eğitimler  ve Firmamızın bu eğitimler haricinde Ulusla Arası İş Güvenliği Standartları eğitimleri de aşağıdaki gibidir:

EĞİTİM KONULARIMIZ

 1. Genel konular
 2. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 3. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 4. c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. Sağlık konuları
 2. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 3. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

 1. d) Ergonomi.
 2. Teknik konular
 3. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 4. b) Elle kaldırma ve taşıma,
 5. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 1. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 2. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 3. f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 4. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 1. h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

 1. j) Ergonomi.
 2. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı Eğitimi,  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Giriş,

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konusunda Yönetim Sistemi İhtiyacı,

OHSAS 18001 Standardının Amacı ve Gelişimi,

OHSAS 18001 Standardının Gereklilikleri,

Yasal ve Bağlayıcı Şartlar,

Mevzuatlar,

Diğer Yönetim Sistemleri ile Entegrasyon Süreci.

 1. OHSAS 18001 Baş Denetçi Eğitimi
 2. İş Güvenliği Uzmanları için Uygulamalı Risk Analizi Eğitimi

 

 

Risk Değerlendirme Hizmetleri

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı kanun gereğince en az 1(bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.

Deneyimli uzman kadromuzla iş yerlerinde risk değerlendirme ekipleri oluşturup ve oluşturulan ekipleri eğiterek olası tehlike ve riskleri ve bunlarla beraber kontrol önlemlerini tespit ederek risk değerlendirme hizmeti vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesinde bilimsel davranılması “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) kavramını doğurmuştur.İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

İSG konularına yaklaşım genellikle şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Çalışanlara yönelik işçi güvenliği, Çalışma ortamına yönelik işyeri güvenliği, Üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği.

İş sağlığı(*);

“Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının,

Korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin,

Önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,

onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini,

Özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

(*) ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı-1995 yılında revize edilmiştir.

AKKIMIZDA

MENEVİŞ Çevre Sağlığı Hizmetleri, 2001 yılında kurulan halk sağlığı alanında akademik eğitim almış profesyonel kadrosu ile Haşere İlaçlama ve Kontrol konusunda uzman çözümler üreten iş ortağınızdır.

MENEVİŞ Çevre Sağlığı Hizmetleri Avrupa’da yüksek standartlarda üretilen kanserojen madde içermeyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının onay verdiği ilaçlarla uygulama yapmaktadır. Sürecin tüm aşamalarında bir arada yürütülmesi son derece önemlidir. Bu yöntem; tüm yasal direktiflere ve şirket ihtiyaçlarına paralel olarak dikkatli ve titizlikle gerçekleştirilmektedir. Böylece firmaların ihtiyaçları, firmalar hiçbir maddi zarara uğramadan karşılanmakta, bunun yanında çevreye ve halk sağlığına zarar vermeden, en yüksek verimle ilaçlama hizmetleri vermektedir.

MENEVİŞ Çevre Sağlığı Hizmetleri, olarak misyonumuz; sektörde müşterilerimiz ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri verirken, aynı zamanda ülkemiz insanlarına daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli hizmetleri sunmaktır.

MENEVİŞ Çevre Sağlığı Hizmetleri, olarak vizyonumuz; çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde sektörümüzde en iyi hizmeti en teknolojik cihazlarla vermektir.

Birlikte çalıştığımız kişi, kurum, kuruluşlar ve çalışanlarımız açısından oluşturduğumuz güvenilirliği sürdürmek ve her zaman tercih edilen iş paydaşı olmaktır.

Arzu ettiğiniz takdirde firmamızı arayıp konusunda uzman danışmanlarımızdan hizmetlerimizle ilgili olarak firmanıza ne tür faydalar sağlayacağımızı daha detaylı öğrenebilirsiniz. İlginiz için teşekkür eder, çevreye duyarlı çalışmalar dileriz.

MENEVİŞ Çevre Sağlığı Hizmetleri, olarak “TEMA Meşe Projesi” kapsamında sizlerin adınıza fidanlar dikilip, ormanlar yeşerecektir.

About the Author

nadmin administrator

Leave a Reply